Usługi » Usługi traktorem komunalnym

Traktor komunalny, w zależności od potrzeb możemy wyposażyć w kosidło do koszenia dużych obszarów, szczotkę do zamiatania lub pług z ślimakowym wyrzutem śniegu. O każdej porze roku możemy wykonać dla Ciebie pracę.

  • koszenie parków, skwerów, łąk
  • zamiatanie parkingów, chodników osiedlowych
  • odśnieżanie dróg dojazdowych, chodników, parkingów.