Usługi » Usługi koparką łańcuchową

Naszą koparką wykonamy pracę w miejscach niedostępnych dla większości koparek. Z łatwością wykonamy precyzyjne wykopy w pobliżu ogrodzeń lub innych przeszkód. Specjalny ślimak odprowadza ziemię na jedną stronę wykopu, dzięki temu możemy pracować z minimalnymi zanieczyszczeniami dla istniejących trawników.

Szczególnie polecamy się do:

  • wykopów pod przewody elektryczne
  • wykopów pod rury
  • systemy odprowadzania wody
  • systemy nawadniania
  • fundamenty pod krawężniki i obrzeża

Maksymalna głębokość wykopanego rowka to 45 cm i szerokość 10 cm.