Usługi » Sprzątanie zamiatarką

W zakresie sprzątania zamiatarką oferujemy:

  • sprzątanie skwerów, placów, posesji, parkingów
  • zamiatanie chodników oraz ciągów komunikacyjnych po zimie (piasek)
  • sprzątanie hal produkcyjnych, magazynów
  • sprzątanie terenów imprez masowych
  • utrzymanie czystości na osiedlach, wspólnotach mieszkaniowych


 

galeria